Základní škola
Velké Chvojno
okres Ústí nad Labem


tel:
475 222 506
e-mail: zs.velkechvojno@seznam.cz

Adresa:
Velké Chvojno 8
403 34 Velké Chvojno

Charakteristika školy a její specifika

Škola vyučuje žáky I. stupně ZŠ , tj. 1. – 5. ročník s výukou anglického jazyka. Součástí ZŠ je knihovna s PC učebnou, školní družina a vlastní jídelna. Počty žáků, kteří jsou v hlavních předmětech vyučování ve třech třídách, se pohybují kolem 30. Přednostně 1. ročník je vyučován (dle aktuálního počtu žáků) samostatně, společně pak v dalších dvou třídách (opět dle aktuálního počtu žáků ve školním roce a v jednotlivých ročnících) ostatní vyšší ročníky.

Škola je umístěna v klidné části obce, je spádovou školou pro okolní vesnice: Velké Chvojno, Mnichov, Malé Chvojno, Luční Chvojno, Žďár. Žáci přes dopravní nedostupnost dojíždějí i z dalších vesnic, např. Radešín, Libov a Lipová.

Vybavení školy

Materiální

Škola je poměrně dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Pro výuku různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna s PC a IT připojením. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně dle finančních možností doplňovány o nové.

Prostorové

Areál školy je tvořen hlavní budovou, kde se nacházejí všechny třídy, školní družina, knihovna s PC, ředitelna, kabinety. Škola má svou vlastní kuchyň s jídelnou. K budově přiléhají dvě hřiště a zahrada. Pro děti mladšího věku (především pro školní družinu) je určena dětská zahrada s průlezkami , která přechází do prostoru většího travnatého hřiště (fotbal, míčové hry apod.), menší hřiště s pevným povrchem je využíváno rovněž k míčovým hrám. Do areálu školy je možný vjezd z hlavní ulice , kde lze parkovat při vyzvedávání děti ze školy či školní družiny.

Absence tělocvičny je řešena smlouvou s OÚ Libouchec, který je pronajímatelem tělocvičny, jejíž využití je plánováno dle rozvrhu . Tělocvična bude využívána mimo sezónní přirozené sportovní aktivity, které jsou v rámci TV na naší škole upřednostňovány.

Při hezkém počasí slouží pro relaxaci, přestávky i pro výuku celý venkovní areál, včetně přední zahrady

Technické

Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů je určena 1 učebna výpočetní techniky (s 5 stanicemi , z toho 4x IT přístupem), k dispozici je žákům i pedagogům tiskárna, v ředitelně je umístěna kvalitní kopírka, kterou mohou využívat pedagogové i žáci. Prioritním úkolem školy bude i nadále vybavenost každé třídy PC s IT připojením, získání IA tabule, obnova stávajících PC.

Hygienické

Pro dodržování pitného režimu žáků i pracovníků školy zabezpečuje školní jídelna po dobu celého provozu školy dostatek vhodných nápojů. Pro odpočinek je k dispozici školní družina , při vhodném počasí tráví žáci přestávky na zahradě, kam se umísťuje koš na košíkovou, dle volby mohou žáci provozovat další pohybové aktivity. Ve vyučování je kladen důraz na dodržování relaxačních a pohybových chvilek, v nižších ročnících (1.-3.) stanovuje délku hodiny vyučující dle aktuální potřeby žáků.


© 2007 ZŠ Velké Chvojno